Volgen

Welke privacy-rechten heb ik?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene de volgende rechten:

  • Inzagerecht: Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
  • Recht op rectificatie: Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste registratie van je persoonsgegevens in te dienen.
  • Recht om vergeten te worden: Je hebt het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op je persoonsgegevens. Dit is allen mogelijk wanneer je lidmaatschap is opgezegd en is afgelopen.
  • Recht op beperking: Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van je persoonsgegevens.
  • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 
  • Recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen. 

Een verzoek kun je indienen door een mail te sturen naar klantenservice@squla.nl. Wanneer je een verzoek hebt ingediend nemen wij deze zo snel mogelijk in behandeling en doen we ons best om je binnen een maand een terugkoppeling te geven.

Om er zeker van te zijn dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, willen wij je verzoeken een mail te sturen vanuit het e-mailadres waarmee je geregistreerd bent op Squla. Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde bekijken en wijzigen op jullie kind- en ouderaccount. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen