Volgen

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens door Squla?

Squla biedt Squla in de klas aan de scholen aan. Wanneer je je als leerkracht aanmeldt voor Squla in de klas, verklaar je dat je bevoegd bent om je namens de school aan te melden.

Squla heeft met jouw school de bewerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst kan je hier lezen. De school schakelt Squla in als Bewerker. Squla verwerkt (persoons)gegevens alleen in opdracht van de school. De school is de Verantwoordelijke voor de verwerking van de (persoons)gegevens, zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Squla is dan wel geen Verantwoordelijke, maar Squla neemt veiligheid en privacy toch zeer serieus en gaat zeer zorgvuldig met alle gegevens om.

Leuk leren is veilig spelen. Squla stelt het plezier en de veiligheid van leerlingen voorop en biedt daarom een afgeschermde leer- en speelomgeving. Squla maakt cyberpesten onmogelijk en is volledig vrij van advertenties.

  • Persoonlijke gegevens blijven persoonlijk
  • Behaalde resultaten zijn alleen zichtbaar voor jou als leerkracht en de leerling die Squla speelt
  • Toegang en beheer lopen via leerkrachtaccount (of ouderaccount, indien een betaald account van een kind is gekoppeld aan een klas van de leerkracht)

Squla heeft diverse maatregelen genomen om de verwerking van (persoons)gegevens te beveiligen. Welke maatregelen dat zijn, kan je lezen in Bijlage B (Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen) van de bewerkersovereenkomst.

Squla is wel Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking met betrekking tot de scholen en contactpersonen die Squla in de klas afnemen (BRIN-nummer, nickname, wachtwoord, voornaam, achternaam en e-mailadres).

Squla verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de met de school gesloten overeenkomst en om de overeengekomen diensten aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan de behoeften en wensen van de school;
  • om een nieuwsbrief en informatie omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Squla alsmede om gebruikersinformatie, rapportage, servicebericht of andere elektronische boodschappen toe te sturen;
  • om Squla te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

 

Tags: veiligheid leerlingen, privacy, gegevensverwerking, Squla 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen